Posunie celú Bratislavu. Kampus ESETu spoznáva detaily

Nová centrála spoločnosti ESET je z viacerých dôvodov jedným z najočakávanejších projektov v Bratislave. V blízkosti vstupu do Bratislavského lesoparku pri Patrónke má vzniknúť kancelársko-výskumný komplex, koncentrujúci pracoviská, vývoj, ale aj občiansku vybavenosť v budovách mimoriadnej architektonickej úrovne. Projekt teraz odhaľuje detaily.

ESET patrí k najúspešnejším a medzinárodne najznámejším slovenským firmám. Patrí k popredným globálnym tvorcom antivírusových softvérov, pričom v súčasnosti zamestnáva množstvo vysoko kvalifikovaných expertov po celom svete. Napriek tomu sa rozhodol pre vybudovanie koncernovej centrály v podobe komplexného kampusu práve v Bratislave.

Kampus má vzniknúť na Patrónke, na mieste niekdajšej Vojenskej nemocnice. Firma areál odkúpila v roku 2017, kedy spustila prípravy na návrh nového sídla. Ciele má veľké. „Ambíciou je vybudovať Campus podobný Silicon Valley v srdci Európy, ktorý nielen pritiahne nové talenty, ale dokáže si ich aj dlhodobo udržať,“ píše ESET. „Napriek pôsobeniu vo sfére digitálnej bezpečnosti, cieľom projektu je umožniť verejnosti nahliadnuť do sveta inovácií novej generácie. Ambíciou je ponúknuť aktívne pulzujúce miesto s pozitívnym dopadom na celé svoje susedstvo a v širšom kontexte aj na celé mesto.“

Tomuto plánu podriadila aj zadanie architektonickej súťaže, do ktorej prizvala niektoré z najvýznamnejších architektonických kancelárií sveta. Vo finále sa stretli tri mimoriadne slávne pracoviská: WilkinsonEyre z Veľkej Británie, MVRDV z Holandska a BIG – Bjarke Ingels Group z Dánska. Práve posledná menovaná kancelária napokon pripravila najpresvedčivejší koncept. Zúročila svoje bohaté skúsenosti, keďže BIG navrhuje aj centrály Google, Toyoty a ďalších popredných firiem.

GalériaBIG navrhol mohutný kancelársko-výskumný komplex, ktorý však má pôsobiť „komunitne“, vytvárať rozsiahly verejný priestor a prepájať pracoviská s blízkym prírodným prostredím. Vytvoril preto súbor pavilónov, ktoré sú permeabilné, vytvárajú štruktúru uličiek a námestí, majú atraktívnu mierku a poskytujú vysokú technologickú úroveň. Okrem miest pre prácu vznikajú aj zariadenia služieb pre zamestnancov i návštevníkov. Výsledkom má byť vznik „Sillicon Village“.

Túto víziu predstavila spoločnosť na konci roka 2021. Dnes pridáva aj ďalšie detaily, keďže zámer sa konečne dostal do roviny posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Prvýkrát sa tak odhaľuje situácia všetkých objektov aj definícia ich budúcej funkcie.

Ako vyplýva z dokumentácie od lokálneho partnera Pantograph, ESET chce vybudovať polyfunkčný komplex, pozostávajúci z 12 objektov. Štyri centrálne objekty A, B, C, D budú tvoriť sídlo ESET-u. Hlavná funkčná náplň objektov pozostáva z administratívno-kancelárskych priestorov, v parteri bude umiestnená občianska vybavenosť. Hrubá podlažná plocha objektu A by mala dosiahnuť 12,5-tisíc metrov štvorcových, objektu B 15-tisíc metrov štvorcových, pri objektoch C a D by to malo byť bezmála 8-tisíc metrov štvorcových.

Po obvode územia je plánovaných 8 objektov E až L pre budúcu expanziu kancelárií, pre kultúrne, konferenčné, technologické, neziskové priestory a pre voľnočasové aktivity. Parter objektov bude vyhradený pre občiansku vybavenosť. Doplnené budú o sériu pavilónov s doplnkovými funkciami. Celková hrubá podlažná plocha všetkých objektov presiahne 60-tisíc metrov štvorcových, úžitková plocha gastroprevádzok a služieb dosiahne 5,5-tisíc metrov štvorcových. Súčasťou projektu 1.404 parkovacích miest, z toho 1.275 v podzemí.

Stavebné objekty budú lokalizované zväčša v južnej časti parcely, najbližšie k ceste a s najnižšou svahovitosťou. Zvyšok územia bude určených pre zeleň, ktorej tu bude skutočne dosť (takmer 45-tisíc metrov štvorcových). Využívať ju bude 1,8-2,5-tisíca zamestnancov, ktorí budú v kampuse pracovať.Bližší pohľad na urbanizmus aj funkčné riešenie jednotlivých objektov ukazuje, v čom bude projekt v bratislavskom kontexte absolútne výnimočný. Bloky A-D budú v jadre kampusu a obklopovať budú centrálne námestie. Každý z blokov bude mať špecifický účel, čo sa odrazí na ich konkrétnom riešení.

Napríklad šesťpodlažný objekt A bude okrem kancelárií zameraný na starostlivosť o zamestnancov. V parteri tak vznikne fitness centrum, wellness, bar, viacúčelová sála, hygienické zariadenia a menšia jedáleň príp. iné komerčné funkcie. V šesťpodlažnom objekte B budú okrem kancelárií priestory pre socializáciu, čo zahŕňa jedáleň, klubovňu a dielne.

V päťpodlažnom objekte C vzniknú priestory pre spoluprácu zamestnancov, stážistov či akademikov. V päťpodlažnom objekte B napokon budú okrem kancelárií aj výučbové priestory – showroom, auditórium, konferenčné miestnosti a prenajímateľné priestory. Bude tu umiestnená aj hlavná recepcia, pričom blok bude prístupný priamo z Cesty na Červený most, kam je orientovaný aj nástupný verejný priestor vo väzbe na MHD.

Pri ostatných objektoch investor myslel na zamestnancov, budúci rozvoj aj verejnosť. Blok E s piatimi podlažiami bude napríklad vybudovaný ako kancelárska budova pre spolupracujúce firmy, výhľadovo sa sem ale môžu rozšíriť priestory ESETu. To isté platí o štvorpodlažnom bloku G. V štvorpodlažnom bloku F budú obytné priestory vo forme colivingu na krátkodobé pobyty pre zahraničných stážistov či spolupracovníkov.

Z pohľadu verejnosti je zaujímavý dvojpodlažný blok H, kde bude eventová hala, slúžiaca nie len vnútorným potrebám ESET-u, ale tiež verejnosti a udalostiam organizovaným za účelom technických konferencií či kultúrneho programu. Blok J zas bude multifunkčná hala na eventy, podujatia a šport. Hala bude koncipovaná ako interiérové športovisko s viacúčelovou plochou pre športy či rôzne udalosti. Objekt bude slúžiť zamestnancom ESET-u a širokej verejnosti. V bloku K vznikne galéria s kaviarňou, určená pre vzdelávanie návštevníkov o „digitálnom svete ESETu“, blok L bude cyklohub, teda veľký parkovací dom pre bicykle so súvisiacimi službami.

Samostatným objektom bude blok I, slúžiaci ako energocentrum. Firma chce v čo najväčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energií, strechy budú prakticky kompletne pokryté fotovoltaikou a využívať sa budú aj tepelné čerpadlá. Bloky H a J (haly) majú byť riešené ako drevostavby. Investor dodáva, že ekológii venoval takú pozornosť, že cena bola až druhoradá. Vo výsledku by tak mal kampus dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Environmentálne ambície investora podporí riešenie zelených priestorov. Súčasťou landscape dizajnu má byť premyslený systém retencie, resp. zadržiavania dažďových vôd v poldroch a jazierkach z dažďov natekajúcich z úpätí Karpát. Voda má byť spätne využívaná.

Zeleň v kampuse má byť prístupná verejnosti a doplnená bude o rôzne druhy záhrad, prírodný park, ovocný sad alebo dažďové záhrady a prírodne jazierko. Navrhnuté sú oddychové zóny, priestor pre rodinné akcie s možnosťou grilovania, multifunkčné ihrisko a prírodné jazierko na plávanie. Budú tu aj lavičky, workoutové ihriská, revitalizované tenisové ihrisko a malé solitérne objekty slúžiace pre samostatnú prácu. V najstrmšej časti areálu bude aj lezecká stena.

Najikonickejšími verejnými priestormi však budú ESET Hub – teda centrálne námestie – a ESET Gateway Plaza, teda nástupný verejný priestor, do ktorého bude vyúsťovať aj podchod z druhej strany Lamačskej cesty. Tu vzniknú ďalšie priestory pre trávenie voľného času, socializáciu a teoreticky aj podujatia.

ESET chce do projektu investovať viac ako 150 miliónov eur. Podľa dokumentácie dúfa, že výstavbu začne už v prvom kvartáli roka 2025 a ukončí ju v prvej polovici roka 2027. Dané termíny možno považovať za relatívne optimistické.

Bratislava v ESET Campuse dostane komplexný a unikátny development, ktorý má skutočne potenciál posunúť celé mesto. Vo firme pracuje množstvo talentovaných ľudí, ktorí budú mať ešte väčšiu motiváciu byť v ESETe zamestnaní. Nemusí sa to pritom týkať len domácich, ale aj mozgov zo zahraničia. V novom komplexe na Patrónke nájdu pracovné podmienky, porovnateľné s najšpičkovejšími kampusmi kdekoľvek na svete.

Extrémne z toho bude profitovať verejnosť. Priamymi benefitmi budú služby, ktoré s projektom vzniknú, doplnené o vybavenosť, ktorá môže podporiť kultúrne, edukatívne či rekreačné aktivity. Nepriamymi sú dôsledky spolupráce s akademickým a podnikateľským sektorom, daňové príjmy, a dopady na rozvoj inovatívnych bratislavských firiem. Zhrnuté, ide o zámer, ktorý posunie Bratislavu na vyššiu úroveň.

Je škoda, že na Slovensku nie je viac firiem veľkosti a významu ESETu. Prirodzene, nielen na poli IT je viacero úspešných spoločností, ktoré majú medzinárodný ohlas (napríklad Innovatrics, ktorý si ide nové sídlo budovať tiež), žiadna ale nemá zatiaľ takú silu. Dobre sa na nej ukazuje, prečo treba podporovať inovácie a podnikanie – keď totiž firmy začnú vracať získané prostriedky späť, môžu vznikať aj takéto prospešné projekty.

Kampus ESETu snáď bude súčasťou veľkej premeny tejto časti Bratislavy. Mlynská dolina koncentruje obrovský výskumno-vzdelávací potenciál a možnosti pre prepájanie akademickej a podnikateľskej sféry. Významná inovatívna korporácia môže byť tým povestným „game-changerom“. Z jej rozvoja, ako aj premeny lokality, napokon nebude čerpať len Bratislava, ale aj celé Slovensko. ZDROJ: www.yimba.sk
Publikované
Kategorizované ako novinky